onsdag 17 januari 2018

Socialdemokraterna, Ylva Johansson och strejkrätten

Socialdemokraternas planer på att strypa strejkrätten är pinsam. Med detta har S tappat all kontakt med sin historia och lämnat socialismen för gott. Framtidens allmänna val kan ställas in, det finns inga alternativ. Vänsterpartiet och Fi är för små för att spela någon roll

söndag 14 januari 2018

Den som svälter gör inte uppror

Den som svälter gör inte uppror. Det är de som fortfarande har kraft kvar som orkar göra uppror. Ojämlikhet är främsta orsaken till uppror.

Men det krävs en kritisk massa av ojämlikhet innan uppror i stor skala uppstår. Den politiska uppgiften är i dag att hålla den kritiska massan stången. Två möjliga vägar är att öka fattigdomen till svält eller minskad ojämlikhet. Båda är riskfyllda.

Jobblinjen som Alliansen föredrar är ett försök att skapa en fattigdom stor nog att hindra uppror men undvika direkt svält. Vägen mot fattigdom måste dock passera gränsen för den kritiska massan och risken för massuppror.

Den nyiberala socialismen väljer att minska ojämlikheten men måste även den passera gränsen för den kritiska massan.

På vägen mot det ena eller andra skapas otrygghet, kriminalitet, korruption, fascism, nazism och allsköns otrevigheter i samhället. Båda sidor, Alliansen och nyliberal Socialism enas i repression och avledande manöver i krigsretorik.

Ingen är intresserad av att på allvar diskutera grundorsaken, ojämlikheten i det ekonomiska systemet.

Rådande högkonjunktur ger politikerna viss respit men ser samtidigt ut att öka grundproblemet. ojämlikheten i det ekonomiska systemet. Mörka moln hopar sig över kommande lågkonjunktur

onsdag 3 januari 2018

Iran. Ett uppror utan ledare

Våldsamt uppror i Iran. Orsaken det vanliga i diktatrer - ojämlikhet, regimens ohörsamhet mot folkets behov, korruption, arbetslöshet, stigande priser och våld.

Ännu har ingen ledare för upproret stigit fram. Utgången är oviss och innan man kan ana regimens fall är ingen beredd att ta åt sig äran för revolten och utropa sig som ledare.

Vi har sett ett antal liknande, hyllade revolter under 2000talet. Alla har slutat i katastrof och nya diktaturer. Hur skall det bli i Iran? Ännu verkar regimen ta det lungt och hoppas att allt med lämpligt våld skall rinna ut i sanden.

torsdag 28 december 2017

IQ sjunker i den nyliberala västvärlden

IQ sjunker i de skandinaviska länderna" 

"Den långa epoken av växande IQ-resultat utmanas nu av fallande resultat i Skandinavien. Forskare befarar att denna trend kan komma att spridas till fler länder.” Detta från en artikel i Forskning och Framsteg.

Sverige är inget undantag.  I Sverige var IQ i stigande under 1900talet fram till 1980talet. Sedan vände det och IQ började sjunka. Det sammanfaller med att borgerliga regeringar tog över och införde nya läroplaner. Det var borgerliga regeringar som beslöt om både 1980 och 1994 års läroplaner och som marknadsutsatte skolan, den skolreform som påverkat skolan mest av alla. Den ”flumskola” som Björklund så hårt kritiserade, och som vi fortfarande lever med, är en borgerlig skapelse. Nyliberalism, New Public Management (NPM) och marknad fick fritt spelrum

Men nu handlar det inte bara om Sverige utan hela Skandinavien. Övriga västvärlden visar stagnerande IQ tal. Nyliberalism och marknadstänkande i utbildningen ser ut att skapa dumhet. 

 Björklund trampar på i gammal stil, Ingen ändring att vänta från alliansen. Det tråkiga är att Socialdemokraterna efter att ha lämnat Socialistinternationalen inte förmår bryta sig ur den nyliberala mittfåran och skapa en icke marknadsstyrd skola. 

2 jan 2018
Blir vi dummare eller är det bara fake news?

måndag 25 december 2017

Polisen i Hårda tag mot kriminella gäng

 ”Uppsalapolisen håller på att knäcka gängen.
På drygt ett år har över 200 gängmedlemmar gripits och stora mängder knark och pengar tagits i beslag.
Polischefen Jale Poljarevius hyllas av statsministern Stefan Löfven (S).
Vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin, säger Jale Poljarevius”
Det låter bra,hårda tag och jag förutsätter att allt går lagligt till. Det måste göras något åt de kriminella gängen. Stefan Löfven gör rätt när han lyfter fram de som lyckas stävja de kriminella.
Men se´n då? Hårda tag och eskalerat våld är att ge sig på symptom och risk finns att polisen tvingas successivt öka våldet och vi får ett samhälle jag inte vill leva i. Orsaken/sjukan är politisk och den måste Stefan Löfven ta sig an om han på lite längre sikt vill komma åt problemet.  .

Vi vet vad orsaken är. Det är ökad relativ fattigdom och ojämlikhet. Det är något Stefan Löfven hittills inte lyckats göra något åt. Ojämlikheten fortsätter att öka och därmed ökar också kriminaliteten i samhället. Det finns statistik som visar detta. 

lördag 23 december 2017

Folkmord, Om detta må vi berätta, Forum för levande historiaForum för levande historia” är en myndighet i Sverige.

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. De svenska myndigheterna är:
En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Besluten kan innebära skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde." (Wikipedia)


Det är inte ovanligt att styrande i regering och parlament i diverse länder försöker lägga historieskrivningen tillrätta och den vägen få acceptans för sina beslut. Sverige torde vara ganska unikt med att ha en offentlig förvaltningsmyndighet för historieskrivning.

Hur har man nu handskats med sitt fögderi? Från början handlade det om att hålla minnet av förintelsen levande och därigenom förhindra en upprepning av nazismens brott. Det ser inte ut att fungera fullt ut. Klagomål inkom från borgerligheten som ansåg det orättvist att inte kommunismens brott mot mänskligheten granskades och marknadsfördes på samma sätt. Vad man vill uppnå med jämförande tyrrani vet jag inte. Det kan knappast vara ett försvar för Nazismen. Sagt och gjort, med borgerligt styre följde vår historiemyndighet direktiven och kommunismen kom upp på agendan och myndigheten fick en ny politisk dimension.

Man kan givetvis som myndighet och historieskrivare granska enskilda händelser i historien och döma enskilda nidingsdåd och tyranner. I direktiven till myndigheten ser det ut att vara uppgiften. Men Stalin och Hitler var inga skräckens solitärer i en gudomlig humanistisk värld. Herrarna måste sättas in i ett historiskt sammanhang. Och visst försöker man skapa sådana sammanhang. Men jag får inte ihop det. Kommunismen med sitt historiskt korta perspektiv beskrivs i all sin ohygglighet, och Nazismen står i huvudsak som ensam uppstickare i historien utan bakgrund.

Sven Lindqvist ger mig en annan historia i sina böcker ”Utrota varenda jävel” och ”Avsikt att förinta”. Historieförloppet är inte längre Kommunism och Nazism mot mänskligheten utan mer om Kapitalism och Kolonialism. I boken ”Utrota varenda jävel” ”argumenterar Lindqvist för att Förintelsen av de europeiska judarna, snarare än som unik, måste ses som en kulmen på en rasistisk ideologi om europeisk överhöghet som präglat hela den europeiska kolonialismen från den spanska erövringen av Kanarieöarna (1448) och framåt.”

Titeln Utrota varenda jävel är hämtad från Joseph Conrads klassiska roman "Mörkrets hjärta" (1899)Dessa tre ord har, i Conrads berättelse, kolonisatören Kurtz klottrat som "ett utkast till metod" till sin egen uppsats om den europeiska civilisationens uppgift i världen. Det engelska originalet lyder Exterminate all the brutes.

Sven Lindqvist visar att citatet har djupa rötter i rasismens idéhistoria. Han skriver:"För Conrads samtid (1857-1924) var Europas expansion en biologiskt nödvändig process, som enligt naturens lagar måste leda till 'de lägre rasernas' förintelse. Folkmorden varken började eller slutade med nazismen. Auschwitz var 'den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade'." (Wikipedia)
Intrigen i Conrads bok är hämtad från kung Leopolds extrema kapitalism och folkmord i Kongo. (1885-1908)
Lindqvist historia är en historia jag känner igen. Kommunistiska regimer har oftast sin börja i folkliga revolter mot ojämlikhet och förtryck. Kommunismen fick en olycklig vändning med Stalin och andra diktaturer. Socialismen lever vidare med krav på jämlikhet och frihet från förtryck.


söndag 17 december 2017

Socialdemokratin vandrar mot mitten och nyleberalismen

Först lämnar Socaldmokraterna socialistinternationalen (omodern) för att sedan gå med i nyliberala Proggressive Alliance. Den senaste pensionsuppgörelsen med borgarna är i princip en omfördelning i nyleberal anda för ökad ojämlikhet med överföring från fattig till rik och ett led i nedmonteringen av välfärsstaten. Det fattas inte pengar för en omfördelning till ökad jämlikhet och ett rätvist pensionssystem. Det är politisk vilja som saknas, och jag tror  det handlar om grundläggande okunskap i ekonomi, penningpolitik, historia, politisk teori, och mycket annat hos våra politiker på vänsterkanten.

I Socialdemokratin under Löfven är förhandling och kompromiss ledord. I ord hänger man på alla PK-opinionsyttringar Men till skillnad från borgerligheten saknar S politisk riktning efter det man lämnat socialismen och resultatet är en viljelöst flackande kompromissvilja där S faller offer för nyliberal ekonomism och tillfälligheterna styr.

Debatten vänder och skadorna på samhället med den nyliberala kapitalismen är uppenbara. Det saknas inte författare och kritiker som också ser vad som måste göras. En av de skarpaste är Per Molander med boken "Ojämlikhetens Anatomi". Citatet nedan är från Stefan Jonssons recension av boken.

"För att förklara varför alla samhällen är ojämlika utgår Molander från Sten Selanders slitna dikt: ”Vi spelade kula på torget en dag / en liten förskolegrabb och jag. / Jag hade väl femti, han hade fem. / Vi spelte och han förlorade dem.”
Sedan fyller han på med historiska analyser och sannolikhetskalkyler för att bevisa att föreställningen om den jämbördiga förhandlingen, den jämna spelplanen som ger alla samma utsikter till framgång är en fiktion. Den ena parten har alltid fler ”kulor” än den andra, och tillskansar sig därför en större del än motparten, och för varje gång de möts kommer den starkare att ta ytter­ligare en större andel, så att den ene till sist har allt och den andre ingenting och är utlämnad åt motparten för sin överlevnad.
Så störtar i alla större samhällen de sociala och ekonomiska transaktionerna neråt mot den absoluta ojämlikhetsgränsen, om inga motkrafter sätts in." 
Motkraften var tidigare en socialistiskt inriktad vänster och Socialdemokrati. Med Kjell Olof Feldt  tog vägen mot  nedrustning av välfärden  fart. Efter att i år ha lämnat socialistinternationalen ser sig nu S om i den nyliberala mittfåran och letar villrådigt efter en riktning som kan ge mandat till riksdagen. Det funkar dåligt i en tid när kraven på jämlikhet återkommer hos väljarbasen för S.
Per Molanders bok kan bli ledstjtärna för Socialdemokratin att i praktiken återgå i social riktning till ökad välfärd och ett jämlikare samhälle. 

söndag 3 december 2017

Dagens citat

– "Samtidigt ska man komma ihåg att politiker inte är sannings­sökare. De ställer upp i debatter för att få rätt, inte för att de har rätt."

torsdag 21 september 2017

tiggeri

Moderatstyrda Vellinge har beslutat införa tiggeriförbud. Tre Romer stör så mycket att de motiverat fullmäktige att skriva in ett förbud i den lokala ordningsstadgan.

Hur omfattande är nu förbudet? Gäller det även Frälsis, Röda Korset, politiska partier, Läkare utan Gränser och alla andra organiserade tiggare som brukar stå utanför våra centrumaffärer?

Eller är förbudet  bara till för att dölja de få som visar upp vår egen  fattigdom och slippa skammen när vi ser den?

tisdag 19 september 2017

Anden i flaskan. Om aktiv dödshjälp

Folk måste ju för fan se verkligheten sade Kjell Olof Feldt och stirrade sig blind i statistiken. Om det handlade om vårdpolitik eller något annat minns jag inte men det spelar inte så stor roll. Verklighet är statistik för dem som bestämmer. Jag har inte tillgång till Kjell Olovs statistik så min verklighet handlar mer om benbrott, blindtarmar, cancer och annat konkret i vården . I statistiken syns inte moster Annas lidande på canserkliniken. Så, vem bryr sig.
I politiken är döden statistik. Det är inte så intressant hur vi dör utan när, vid vilken ålder. Gamlingar är dyra i vårde och inproduktiva. En frisk allmänhet lever ju med fördomen att livskvaliten minskar med stigande ålder och ökande krämpor. Så låt oss sätta en åldersgräns för god livskvalitet så går det att spara både tid och pengar för det allmänna. Den som har egna pengar kan alltid köpa sig några år extra.
Det är EU och sedan riksdagen som stiftar lag och där sitter politiker. Politiken styrs av statistik. Även döden är statistik i politiken.
Dödshjälpsdebatter är en guldgruva av retoriska argument, retoriskt krut när man behöver skjuta undan motståndet mot rationella beslut som kan sänka kostnaderna i vården och flytta resurser till tex krigsmakten. Praktiskt, den enes död blir även den andres död. Och alla kan vi tjäna en hacka på en god krigsmaterielproduktion.
Mortaliteten har alltid varit intressant för politiker. Inte minst i dag när gamlingarna ser ut att bli för många. Det behövs bara att tolka en lag om aktiv dödshjälp lite extra frikostigt så minskar vi kostnaderna. Rika morbror Johan kan få extra hjälp mot ett mindre bidrag ur arvet till canserfonden om nu inte arvingarna bestämt något annat. När vi så blivit vana vid dödandet kan vi minska etiken i retoriken och gå mer direkt på "hårda" argument och prata ekonomi och statistik så som verkligheten ser ut i den högre politiken. Det finns bra historiska exempel.
Kan hända det blir en del protester mot rationell dödshjälp. Men skulle protesterna bli alltför effektiva finns redan lagar om övervakning och kontroll som snabbt kartlägger protestanterna och sedan är det bara att klassa in dem i lämplig grupp tex terrorister och få ut dem ur den "seriösa"  politska debatten.
Ta livet av er den som vill.  Men gör det själv. Aktiv dödshjälp är mord och skall dömas därefter. Det är inte av religiösa, humanitära eller etiska skäl aktiv dödshjälp skall vara förbjudet . Det handlar om ändamålsglidning/förskjutning. Lagar är bara ord på papper som alltid skall tolkas i varje enskilt fall. Ingen vet hur en lag som tillåter aktiv dödshjälp kommer att användas efter några år. Politiker och rättsvårdare är på lång sikt  inget att lita på. Se fram mot den moderna ättestupan.

Det här är något jag skrev för länge sedan. Minns inte om jag någonsin publicerade det. Tyckte kanske det var lite för hårt dragen text. Dödshjälpsdebatten fortsätter. Hörde nyligen ett program i radion där retoriken utveklats och blivit mer insmickrande och försåtlig. Stödet för aktiv dödshjälp ökar. Därför väljer jag nu att publicera, eller åter publicera denna text.

söndag 10 september 2017

Mördande som politisk ideologi


"Proletärer i alla länder föenen eder" är mottot för socialismen/kommunismen hämtat ur kommunistiska manifestet. Ideologin är solidaritet, jämlikhet och allas lika värde. Att kommunismen utnyttjades av Stalin till en otroligt grym diktatur med orgier av etnisk rensning och massmord ändrade aldrig ideologin som överlevde Stalin.

Högerextremism och nazism är socialismens motsats, etnisk rensning och massmord är bärande idé av ideologin. Där går skiljelinjen mellan höger och vänster i politiken. Jämlikhet är inget som går hem i dagens politiska debatt. Inte ens för socialdemokrater.

Nog är det konstigt att ojämlikheten ökar och nazister och högerextremister demonstrerar på våra gator när vi har facit från förra hälften av 1900 talet.


söndag 20 augusti 2017

Hybris i Alliansen


Alliansen har beslutat sig för att kravet om misstroendevotum mot försvarinister Peter Hultqvist kvarstår. Inte nog med det, De kan, enligt Jan Björklund, tänka sig att fälla ett antal andra ministrar också, b.l. annat Magdalena Andersson, Per Bolund, Mikael Damberg och Tomas Eneroth.

Stora ord och kaxigt uppträdande som gränsar till hybris.  Kaxigheten kan endast grunda sig på att  Alliansen har majoritet i riksdagen och då inberäknat Sverige Demokraterna som  blir en del av alliansen. Högerextremismen har blivit fast förankrad i borgerligheten.

"Hybris var inom grekisk mytologi att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna.Hybris kan då användas som en synonym till storhetsvansinne. I det antika dramat utmanar ofta hjältarna den rådande rättsuppfattningen och gudarnas. Då begår de hybris och går oftast under."

Det sorgliga är att Alliansen drar med sig landet i sin helhet i fallet inte bara sig själva.fredag 18 augusti 2017

Världsledarna förfäras


Världsledarna förfäras

 Det är rubriken på en artikel i SVD om det senasta nidingsdådet av några terrorister i Barcelona. Men det är något som inte stämmer när SVD talar om världsledarna av de nio redovisade är en från FN, 2 från USA och sex från Europa.

Asien med världens tå största länder finns inte med. inte heller Sydamerika eller Afrika eller Australien. Världen är liten för redaktionen på SVD.

lördag 29 juli 2017

Är USA en demokrati?

"Vi är nu bara ett dygn ifrån att rösta på ett lagförslag som påverkar en sjättedel av vår ekonomi. Men republikanerna har fortfarande inte berättat vad lagen innehåller, sade Kamala Harris, senator från Kalifornien, på måndagen!"

Det handlar  om obamacare. Hur kan det vara möjligt att mörka ett lagförslag ända fram till omröstningen i parlamentet? Kan det kallas Demokrati? Naturligtvis inte. Bara möjligheten till en sådan tågordning upphäver demokratin.

tisdag 25 juli 2017

Människor måste bli robotar i robotvärlden

I går den 24 juli 2017 lyssnade jag på ett program i P1 om robotar som vägvisare i varuhus bland annat. De görs människolika och är mycket populära att prata och umgås med. Det spekuleras mycket om den typen av robotar som kan användas i hemmet, i vården, i receptioner, som leksaker osv. De görs alltmer människolika. Samhället robotiseras snabbt på många andra områden, inte minst inom telefoni. Vem har inte blivit less på alla oändliga knappval innan man kan nå fram till en riktig människa. Om det överhuvudtaget går att komma så långt.

Det som slog mig var att om robotarna ta över allt mer av vardagen och görs människolika, måste då också människorna göras mer lika robotar för att kunna interagera i stora byråkratiska system? När får vi lagar som tvingar oss till anpassning i robotvärlden? Kanske är vi redan där. Aldous Huxleys framtidsroman från 1932 ”Du sköna nya värld” blir kuslig verklighet.

I dag kunde jag läsa följande i en artikel om svenska skolan av Jean Claude Arnault i SVD: "Politiker som är ointresserade av bildning och kultur har präglat skolpolitiken i Sverige och det har lett till att utbildningens roll blivit enbart att producera anställda till olika yrken, enligt Jean Claude Arnault.
– Det är för mycket ingenjörstänkande. Då blir vi som robotar."

3/8 2017 Förskolan start för inskolning till robotmänniskan


lördag 15 juli 2017

Klassresa ett avskyvärt ord

Ordet klassresa blir allt mer använt av politiker i alla partier. Riktigt vad det betyder är svårt att förstå. Mest handlar det om pengar. att gå från fattiga förhållanden till rikedom med överflöd av pengar. Men klass kan vara så mycket mer än pengar och makt.


Harmlöst kan tyckas Men som oret används är det fruktansvärt nedvärderande för alla dem som inte strävar efter monetär lycka, makt och frihet att bestämma över andra. Intelektuell frihet finns inte i en värld styrd av Mammon.

När Stefan Löfven nu pratar om Socialdemokratiska partiet  som ett liberalt mittenparti, lämnar Socialistinternationalen och pratar om klassresor som något eftersträvansvärt likt de andra högerpartierna, C, K, L, M, har han missförstått klassbegreppet och övergett arbetarklassen. Det handlar inte längre om att lyfta arbetarklassen kollektivt till en bättre tillvaro. Nu vill han likt liberalerna skapa individuella förutsättningar för arbetare att göra en "klassresa" i liberal mening, lämna sin klass för mera pengar och bli goda liberaler  i "den bästa av världar".

söndag 25 juni 2017

Svartkrut, nytt isoernignsmaterial

Det var i början av 90-talet. Jag gick i byggtankar och träffade en man som kommit med ett revolutionerande byggsystem. Det var legobitar gjorda av frigolit. eller cellplast som det också kallas, omslutna av plywod på sidorna. Legobitarna kunde varieras i det oändliga och på en dag kunde man resa en stomme, isolerad och klar.

Systemet var fint men jag var tveksam då jag visste att frigolit var mycket brandfarligt. Jag tog därför en bit till en byggprofessor på Teckniska Högskolan i Stockhlom, speialist på brandsäkerhet. Han beundrade byggsystemet mycket med föreslog en mindre bandfarligt isolering, "till exempel svartkrut". Jag förstod vinken och avstod från bygget.

 Det är med förvåning jag nu 25 år senare kan läsa följande. "Ett lättantändligt plastmaterial, som tros vara en bidragande orsak till den brand som ödelade ett 24-våningshus i London förra veckan, finns även i svenska byggen. Och plasten kan kopplas till tio stora svenska bränder, bland annat i ett köpcentrum i Gävle 2006."

Hur kan det vara möjligt att svenska myndigheter kan vara så ansvarslösa att de godkänt ett uppenbart livsfarligt isolermaterial. Välkänt redan för minst 25 år sedan.

fredag 23 juni 2017

Ojämlkhet botas bäst med en rejäl dos ökad fattigdom

Målet är att skapa låglönejobb för invandrare.
"etableringsanställningar". Det är målet med diskussionerna mellan arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och LO-förbunden IF Metall och Kommunal, samt tjänstemannaförbundet Unionen." 
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är positiv till att frågn diskuteras och säger inte nej men vill avvakta ett slutgiltigt förslag.

Förslaget är att arbetgivarna betalar 8000 kr, staten 8000 kr summa lön 16000 per månad  för en etableringsanställning. En lågavlönad undersköterska tjänar ca 20 000 kr/m. I en jämförelse blir det så att staten betalar 2 femtedelar, arbetsgivaren 2 femtedelar och den etableringsanställde 1 femtedel av låglönesatsningen i jämförelse med en annan lågavlönad. Rättvis fördelning kan tyckas men den enda som tjänar på detta är arbetsgivaren som slipper betala tre femtedelar av lönen. Med mer avanserade jobb där lönen borde vara hög kan förtjänsten bli stor.  Gissa vem som kom med förslaget. 

Som sagt 
Ojämlikhet botas bäst med en rejläl dos fattigdom i nyspråkssverige.

tisdag 25 april 2017

USA. Ny president, Nytt krig

De flesta amerikanska  presidenter  har haft ett krig att stärka sig med under sin presidentperiod. Georg W Bush var flitig med 3 krig, kriget mot terrorismen, Afganistan, och Irak. Barak Obama fick ta över i Afganistan som haft ett godkänt demmokratiskt val 2004. Efter att talibanerna grupperat om sig startade kriget på nytt och det fick Obama ta hand om.

Nu är det Trumps tur. Han tyck sikta in sig på ett preventivkrig  i  Nordkorea. Propagandan och retoriken påminner mycket om den som föregick kriget i irak. Sant eller inte sant? Det får vi nog veta först när kriget om/när är i full gång. Krigsindustrin är en våsentlig del av USAs ekonomi och den måste hållas igång.

Chomsky skriver i boken "Hybris"  att preventivkrigets objkt skall  ha ett antal egenskaper
"1. Fienden måste vara praktiskt taget försvarslöst
 2. Det måste vara viktigt nog för att vara värt besväret
 3. Det måste finnas ett sätt att utmåla det som den yttersta ondskan och ett akut hot mot vår överlevnad"

Norkorea uppfyller i likhet med Irak och Afganistan samtliga krav och egegskaper. Hur resultat- och balansräkning ser ut för föregående krig lär vi aldrig få veta men dyrt har det blivit. Det är lätt att starta krig men svårt att avsluta. Krigen i Irak och Afganistan pågår forfarande och kriget i Irak har fått en uppföljare i Syrien där USA ännu inte är direkt inblandat i någon större omfattning.

Så varför starta ett nytt krig i Nordkorea?  En orsasak kan vara att pågående krig inte behöver så stora insatser som krävs för att få upp farten i krigsindustrin. Ett nytt krig kräver stora insatser i inledingen och det kan också ge möjlighet att testa en modärn atombomb i ett riktigt krig.

så farliga är de

USA utrikesminister Tillerson

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tillerson-ett-reellt-karnvapenhot-fran-nordkorea

fredag 21 april 2017

Fotboja Repressionen tar fart i spåren på attacken


S öppnar för fotboja på personer som ska avvisas

Jag gissar det handlar om elektronisk fotboja, Inte en smidd järnring runt fotleden med kedja och järnkula. Intensivövervakning med elektronisk fotboja är ett alternativ till fängelse som betyder att en brottsling kan avtjäna sitt straff i hemmer i ställer för i fängelse. 

Jag tror det var MP som först kom med förslaget att förse tänkbara terrorister med fotboja. Sedan har KåDisarna hakat på, därefter M och nu Sociademokraterna.

Hittils har det krävts ett brott och en fängelsedom för att få förmånen till elektronisk fotboja. Nu föreslås den att användas i brottspreventivt syfte. Visserligen gäller det inledningsvis bara tänbara terrorister men i framtiden vet ingen hur en sådan möjlighet kan användas.

Repressionen tar fart i spåren på attacken på Drottninggatan. Jag tycker inte om det här


Linda Snecker (V) 2017 04  21
SVD   
Thomas Olson 2017 04 25lördag 15 april 2017

Socialdemokraterna lämnar Socialistinternationalen

Socialdemokraterna lämnar Socialistinternationalen. Orsaken uppges vara att nätverket är "omodernt och att vissa medlemspartier inte uppfyller kraven". S har har ersatt och gått med i det nya nätverket "Progressiv Alliance".

"Den 12-13 mars anordnade Progressive Alliance sitt första konvent i Berlin. Där valdes Stefan Löfven till att sitta i organisationens styrelse. Det som för fyra år sen startades som ett nätverk av progressiva politiska partier ska nu bli en ledande aktör för socialdemokratiska och progressiva partier globalt 

Ordet Social eller socialism finns inte med i organisationsnamnet och det är tveksamt om det någonsin kan handla om jämlikhetfrågor då Demokraterna i USA ingår i nätverket. Det handlar mest om en anpassning till nyliberalismen.

Ekonomer och statsvetare börjar bli rörande överens om att ojämlikheten nu har blivit så stor att den utgör ett allarligt hot mot världsfreden. Situationen liknar den som rådde inför första världskriget

Som jag skrev i mitt förra inlägg Socialdemokraterna "S blir  ett borgerligt parti. Ord som jämlikhet, vård, skola, omsorg, blir ord utan innehåll som ständigt upprepas i den politiska liturgin men utan engagmang och vilja att göra något åt ojämlikheten.

När S nu lämnat socialismen för den nya alliansen slipper de hålla handen och sjunga  internationalen på kongresser och första maj. "Lättingen" som inte skulle få råda var nog kapitalisten eller rentiären för Eugène Pottier när han gav ut sången 1887. Men kapitalisten/lättingen har nu förvandlats till utslagna i vård, skola , omsorg i den nyliberala socialdemokratin.


2017 10 23

torsdag 13 april 2017

Sverige under attack

10 000   nya poliser blev socialdemokratiska partikongressens svar på attacken. Man höjde Moderaternas bud med 5000.  Poliser och ordningsvakter solar sig i glansen av blommor och beröm.  Jag missunnar dem inte det. Men vad är det mer som komma skall? Jag tänker på ett känt citat av Churchill,  "Förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris", det är Chockdoktinen på andra områden än ekonomi. Churchill var tidigt ute med den. Repressionen kliver fram med stormsteg i spåren på attacken.

Det är med sorg i hjärtat jag ser hur Socialdemokraterna opportunistisk förljer  oppinionen i stället för att fokusera på det egentliga problemet, "bristen på jämlikhet i vårt samhälle". Jag säger inte att man inte skall bygga försvar mot terrorism, det måste man göra. Men fokus i retorik och åtgärder i alla sammanhang måste vara att bekämpa ojämlikheten i Sverige och världen. Det har fallit bort allt mer i socialdemokratisk politik. S blir  ett borgerligt parti. Ord som jämlikhet, vård, skola, omsorg, blir ord utan innehåll som ständigt upprepas i den politiska liturgin men utan engagmang och vilja att göra något åt ojämlikheten.

Dödliga rörelser   
Björn Elmbrant
Rebecka Kärde
2017 04 20 Så misslyckas en tragedi
2017 04 21 Linda Snecker (V)

söndag 9 april 2017

Sverige under attack

Rubrikerna är mindre braskande i dag. I går ägnade SVT och SR en stor del av dagen till händelserna på drottninggatan. Mediedramatiken var högt uppskruvad. Åsa Lindeborg i AB har en del kritiska synpunkter på detta. Jag kan hålla med henne.

Fortfarande har jag inte sett någon förklaring till det enorma pådraget. Fanns det risk för ytterligare attacker.  Kanske kommer en förklaring när allt lugnat ner sig.

lördag 8 april 2017

Sverige under attack

Jag har gått igenom samtliga stora morgontidningar och fortfarande har inga rapporter kommit om att man hade anledning att misstänka ytterligare attacker. Det måste ha funnits en anledning till den enorma insatsen.

En slutsats kan jag dra av det hela. Sverige har byggt upp stora polisiära och militära styrkor för att hantera inre oroligheter. De kom väl till pass att visa upp nu i samband med misstänkt terrorattack (som SR Ekot kallat attacken hela morgonen). Men frågan är om inte insatsen skrämde mer än attacken.

fredag 7 april 2017

Sverige under atack

2017 04 07 kl 20:10
Vid tretiden i dag körde en distributionsbil från Spendrup gatlopp på Drottninggatan i Stockholm och landade i entren till Åhlens. Bilen blev kapad när föraren höll på med en leverans. Hittills 3 döda och 15 skadade. En skakande och sorglig händelse som jag på intet vis vill förringa

Händelsen har lett till det största pådrag från polisen jag någonsin kunnat föreställa mig. Statsminister Löfven har uttalat sig om Sverige under attackd. Stockholm City och centralen evakuerat, Tunnelbanan stoppad liksom all tågtrafik till och från Stockholm. Presskonferenser där höga chefer uttalar sig om faror och risker. Chock är ordet för dagen och alla anstränger sig för att skapa skräckstämning.

Det kanske är befogat. De höga sheferna kanske vet något som jag inte vet som gör det befogat att skrämma upp folk. Det enda som hittills framkommit i nyheterna är att en ensam galning kört en skåpbil i vansinnesfart på gågatan och kraschat i Åhlens. Händelsen i sig kan knappast motivera detta enorma pådrag. Jag får vänta och se. Kanske morgondagens nyheter ken ge en förklaring.

onsdag 29 mars 2017

5000 fler poliser. Retorik och matematiken bakom orden

Bayland  vill i en debattartikel minska segregationen i samhället. Han ser om jag förstått rätt ojämlikheten som främsta orsak till oro, gängbildning och kriminalitet. han vill sätta in resurser för att minska segregationen men först undersöka sakens verkliga natur med ett antal delegationer. Jag kan inte se något fel i det.  Det finns flera former av segregation och diskriminering. Klass religiös eller politisk tillhörighet, etnisk tillhörghet är vanliga orsaker som bildat grund för socioekonomisk status. Ökad status och jämlikhet löser många problem.

Elisabeth Svantesson (M) replikerar och omtolkar omedelbart segregtion till utanförskap som i sak och budgethantering är något helt annat. Ett mycket  valigt retoriskt trick i det politiska språket som gör att Svantesson kan argumentera på egen planhalva. För henne är problemet med gängbildning och kriminalitet arbetslöshet som bäst löses med jobblinjens tvångsmetod, lägre  och mindre bidragsförsörjning och skattelättnader för dem som jobbar. Det blir två flugor i en smäll, en skattesänkning som betalas med lägre bidrag eller om man så vill säga, försämrad välfärd. Som bonus får företagen en arbetskraftreserv som tvingas till lägsta löner som ligger under avtal. Grunden i jobblinjen är egentligen en lönesänkarstrategi.

Men jobblinjen löser inte problemet med gängbildning och kriminalitet. Det inser Svantesson och moderaterna och därför föreslår de 5000 ny polistjänster.

En polis kostar ungefär en halv miljon per år. Ska poliserna kunna göra någon nytta  tllkommer behov av lokaler bilar vapen, uniformer kravallutrustning administration och vad mer som kan behövas till en kostnad av gissningsvis två till trehundra tusen per polis. Bara poliserna kommer att kosta 2,5 miljarder, med allt annat som tillkommer blir det mellan 3,5 och 4 miljarder första året. VAr pengarna skall tas redovisas inte.

Kommer 5000 poliser att lösa problemen med kriminalitet? Knappast. Att förstärka en repressiv apparat löser inga sociala problem. Risk finns att det blir värre. Det vet nationalekonomen Svantesson.

fredag 17 mars 2017

Kund i partibutiken. Jag är så oerhört besviken på vänstern

" Det är ingen slump att oroligheter och kriminalitet fått fäste just i våra fattigaste områden. Därför, lika mycket som det krävs en krisplan mot kriminalitet krävs det ett krispaket mot fattigdom." skriver Somar Al Naher i AB den 17 mars. Och hon har så rätt. 

I går såg jag på nyheterna hur Stefan Löfven orerade om hårdare tag mot brottsligheten som vilken allianspolitiker eller sverigedemokrat som helst. Det är vad som i dag är gångbart i partibutiken. 

Över halva mandatperioden har gått och hittils har regeringen inte gjort något för att minska klyftorna i samhället. snarare tvärt om. Man har byggt vidare på Allianspolitiken med fler bidrag och subventioner till företag och kapital som betalas med inskränkningar i välfärden. Klyftorna fortsätter att öka. Riksbanken hjälper till med överföringarna från fattig till rik genom en huvudlös penninpolitik för att  hjälpa spekulationskapitalet på pensionärers, löntagare och småsparares bekostnad.

Visst måste man analysera och stärka brottsbekämpningen. Men det viktigaste är att bekämpa roten och upphovet till gängbildning och brott, fattigdomen och ojämlikheten i samhället. Men det kräver en medveten strukturerad politisk linje som kommer att kosta  dem som har pengar en del. Ökad jämlikhet betyder att man vänder kapitalströmmen från rik till fattig i stället för som nu från fattig till rik. Det tycks vår "vänstreregering"? ha glömt.

Ökade kostnader för de besuttna är inget som funkar i partibutiken och att lägga om politiken mot ökad jämlikhet är svårt och kan kosta mandat i riksdagen när man är svag i retoriken. Bättre att köra vidare och sälja in sig med lite vapen, fler pooliser, vinster i välfärden eller vad man nu har att saluföra. Medveten långsiktig politik för jämlikhet är svårt och olönsmat för en vingelpetter som inte vet vad hen vill.

Det är dags för vänsterns partier att lämna gottebutiken och börja ägna sig åt politik.

2017 10 23

torsdag 16 februari 2017

Wolfgang Streeck Kapitalismens död

Wolfgang Streeck är en av samtidens skarpaste kritiker av kapitalismen. I den nya boken How Will Capitalism End? förklarar han varför dess död är nära förestående."

Som jag uppfattar det blir kapitalismens död som han beskriver den ingen angenäm upplevelse. Det kanske är naivt av mig att hoppas på en lugnare övergång till nytt ekonomiskt system när väl bitarna faller på plats och vi vet vad som kan göras. Det går att göra människor krismedvetna i stor skala som tex klimat och miljö. Det borde gå att skapa krismedvetande även kring vårt ekonomiska system. Alternativet behöver inte vara kommunism. När människor vet och förstår vad som händer med penning och finanspolitik kan vi få en helt nytt system som ingen har sett tidigare.


Vi behöver modeller som enkelt beskriver förändringar i penning och finanspolitiken som alla kan förstå. Jag skulle vilja se penningpolitik och finanspolitik  i bubbeldiagram - av samma slag som Rosling använder - där man kan jämföra och se utvecklingen på ex välstånd, jämlikhet, kapitalakumulation mm, och se hur förändringar påverkat och skapat kriser och katastrofer. Mycket kan hämtas från Piketys "Kapitalet i tjugoförsta århundradet. Det behövs också en pratglad, poppulär marknadsförare som likt Rosling kan engagera och driva upp intresse och medvetande om risker och kriser.

28 feb

Språkpolis

Jag tycker inte om språkpoliser. Men jag reagerar på en alltför skruvad meningsbyggnad. Vad sägs om den här: "De exekutiva ordrar strömmade ut ur Vita huset:"   Varför inte: Exekutiva order strömmade ut ur Vita Huset. 
         Lite språkmedvetande kan man kräva av en reporter

söndag 12 februari 2017

Lindsö och Bodström och pensionssystemet

Allra är ett fondolag som tar fyra gåner mer i förvaltningsavgift än soffliggarfonderna i pensionssystemet. Det högre priset motiveras med aktiv förvaltning som skall ge lite mer än index.

Nu blev det inte så. Allra som  är en bland de största aktörerna på marknaden för pensionsfonder var som bäst allra sämst på marknaden med en värdeökning långt under index. Uppenbart har ledningen inte levererat det man sålt till spararna för den högre avgiften. När bedrägeriet avslöjades valde bl.a. Ebba Lindsö, f.d.  vd för Företagarna,  att smita från ansvar. Avgå och lämna fonden med ett antal miljoner i avgångsvederlag får man anta.

Att sälja och inte leverera är bedrägeri och kan i grövre fall ge kännbart fängelsestraff. Här handar det om några futtiga miljarder kronor plus vad bedragarna kan sno med sig när de smiter. Något åtal lär det inte bli tal om.

Så går det till i banker och fonder. Känn dig blåst lille man.

20/2 Miljoner med osäkert värde
        Cervenka
        Jan Guillou
17/2    Tidigare justitieminister Thomas Bodström lämnar styrelsen i Allra
Pengaregn över Lindsö
Rensa PPMträsket
Finansgamar

fredag 10 februari 2017

Högerpopulism FN varnar

FN varnar Om högerpopulister: "  FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra’ad Al Hussein gick i måndags i ett retoriskt elegant och ursinnigt brandtal till angrepp mot Europas högerradikala demagoger: Le Pen, Wilders, Farage, Orbán, med flera.  "De lockar redan oroliga väljare med falska idéer om ett idylliskt förflutet som aldrig funnits, de riktar deras oro mot invandrare och flyktingar och de upprepar samma manöver gång på gång tills ”oron hårdnat till hat”, säger han. När denna atmosfär skapats kan den snabbt slå över i ”kolossalt våld”. -------    "Han manar också till motstånd. I slutändan, säger han, är det lagarna om mänskliga rättigheter som måste försvaras, dessa lagar som är ”ett koncentrat av mänskliga erfarenheter… av skriken från offren för det förflutnas brott och hat”.
Jag har inte så mycket att säga om texten annat än att jag instämmer. Jag vill bara påminna om och låta alla se en text som är värd att läsas gång på gång

torsdag 9 februari 2017

Fackföreningsledare och affärsmän som politiska ledare


2014 blev de röd gröna det största blocketav tre i Sverges riksdag. Aliansen klev av regeringsarbetet till förmå för de röd gröna men hotade samtidigt regeringen Löfven att tillsammans med det tredje blocket (SD) rösta ner regeringen. Politikern Löfven visade mod och statsmannakonst genom att utlysa nyval ett val som de röd gröna hade möjlighet att vinna.

Då dök Hägglund (KD) upp som gubben i lådan med ett förslag att inte rösta ner regeringens budget mot löfte att om samma situation omvänt upprepades de rödgröna inte skulle rösta ner alliansbudgeten. Då tog förhandlaren, fackföreningsledaren Löfven över och politikern Löfven försvann. Så har det varit sedan dess. Förhandlingarna resulterade i decemberöverenskommelsen. Den höll några månader innan KD och M sade upp avtalet.

Regeringen Löfvens syn på politiken är  Sverige som företeg, AB Sverige. En absurd och mycket missvisande metafor. Att kalla budgeten affärsplan var en populistisk bottennotering, politiken nedmonterad till en rent kameral funktion där rädsla att inte följa gamla budgetregler och hålla utgifterna inom budget styr.

Politik handlar om omfördelning av resurser mot politiska mål ex jämlikhet i en värld där kapitalackumulation gjort att några hundra stora kapitalägare styr världen mot avgrunden. I stället duttar man med delmå lite här och där i politiken utan synlig samlad idé om vad man vill åstadkomma.

Vi har sett ett antal fackgubbar i svensk politik genom åren. De har skött sitt jobb utan att lämna stora avtryck i politiken. De har som Löfven varit dugliga förhandlare men saknat samlande politiska mål. Dugliga förhandlare behövs men politik är något annat och mycket mer än förhandling. Man måste ha ett givet mål och kunna "tala om vad man vill, annars kan man aldrig nå dit" (Göran Ahrne). För förhandlaren är kompromissen målet. Därför blir sällan fackföreningsledare goda politiker men heller ingen katastrof.

Affärsmän och företagare har en annan bakgrund och högern har alltid velat ha affärsinriktade politiker i regeringen. Vi har sett hur de på några korta mandatperioder monterat ner välfärden till en skugga av vad den varit. Skattesänkningar, företagssubventioner och bidrag till de rika har ökat ojämlikheten till en nivå jämförbar med början av 1900talet. I spåren har vi fått social oro och politisk extremism och ekonomisk instabilitet som kan sluta i katastrof. Trump som president i USA visar hur illa det kan gå.


ETC  Ehrenberg

tisdag 3 januari 2017

Svensk säkerhetspolitik

Det skall bli intressant att se hur mycket av Trumps hot och löften som blir verklighet under hans presidentskap. Hans intresse för omvärlden är klart annorlunda mot tidigare presidenter och USAs säkerhetspolitik. Hans intresse för NATO och EU verkar lågt och under alla omständigheter vill han att medlemsländern skall betala mer. Det som inresserar honom är att öppna upp för nya marknader och affärer. Därav intresset för vänskapliga relationer med Ryssland.

Det kan radikalt förändra säkerhetsläget för Sverige. Hur villig är Trump att stäla upp och förhindra en Rysk expansion västerut i nordeuropa? Lyssnar man noga är det inget högprioriterat alternativ. Vad betyder det för Sverige? Jag ser endst två alternativ. 1. NATO men det ser inte ut att bli en trygg ham för Sverige. 2. En repris på Sveriges neutralitet under andra väldskriget vilket betyder att S måste bygga upp goda relationer med Ryssland där krig blir ett olönsamt alternativ. Med dagens hårda retoriska propagande gentemot Ryssland tror jag det andra alternativet blir svårt.

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/q4m1g/vad-ar-sveriges-svar-pa-trumps-attacker

torsdag 22 december 2016

Enkla jobb och nytt trasproletariat

Det har under lång tid nu tjatats om nödvändigheten av att "skapa" enkla jobb för att minska "utanförskapet" bland ungdom och invandrare. Jag förstår inte debatten.
       
 Jobben finns och utförs av ett stort antal svartjobbare som tvingasta enkla jobb för snuskigt låga löner. Vårt nya trasproletariat. Det Lemne med flera vill är att sänka kostnaderna under svartlönerna med mera bidrag till företagen i form av lönesubventioner och nya gratis anvisningsjobb från arbetsförmedlingen.

Vad händer när borgerligheten fått som de vill? Troligen det om brukar hända: priset på svartjobb sjunker. Trasproletariatet blir fattigare,  i övrigt ingenting utom  att borgerligheten blir rikare på statliga bidrag och subventioner och  fattiga svartjobbare.

lördag 19 november 2016

Utanförskapet igen. Förlåt men här finns en viss förvirring om definitionen

Tjatigt men jag har fått anmärkningar på definitionen. Den som googlar på utanförskap får upp följande: främlingskapalienationisolering, eller Wikipedia "Utanförskaputslagning eller marginalisering innebär att en individ eller grupp befinner sig utanför och känner sig vara utestängda från en gemenskap, exempelvis ett hem eller ett folk, dess arbetsliv, kulturliv eller samhällsliv. Utanförskap kan även avse ett land som står utanför exempelvis EU-gemenskapen.[1] Utvecklingsländer kan vara i ett tillstånd av ekonomiskt utanförsskap från den globala ekonomin. Utanförskap från en social gemenskap, exempelvis kamratgrupp i och utanför skolan, kan övergå i mobbning."
Visst är det behjärtansvärt att minska utanförskapet när vi ser det här.

När våra politiker i Alliansen pratar om att de sänkt utanförskapet med  x antal procent är det något helt annat de talar om. Den som har ovanstående definition blir naturligtvis förvirrad och söker efter statistik.
"Det finns ingen statistik med rubriken utanförskap. I politiken och budgetsammanhang är Definitionen på utanförskap  "Om du har ersättning ur transfereringssystemet (sjukkassa, a-kassa, försörjningsstöd eller liknande) är du i utanförskap." Det betyder att den som är i utanförskap har viss försörjning, räddad från total misär. När den försörjningen upphör är man inte längre i utanförskap. Den som faller ur systemet hamnar i total fattigdom men är inte längre i utaförskap enligt definitionen."

Det är den här definitionen som skapat förvirring. Det är en mycket medveten desinformation av våra politiker i Allansen. Den går inte att hitta i ordboken. Den som inte kan tolka det politiska språket, och det är många, tror att det handlar om den första behjärtansvärda definitionen. I stället är det tvärt om. Det handlar om att minska kostnaderna i transfereringarna och knuffa ut sjuka, handikappade, gamla, arbetslösa m.fl. i just det elände som de flesta väljare tror sig bekämpa.

Så fungerar retoriken i det politiska språket. En politiker ljuger sällan men talar heller inte alltid sanning.

fredag 18 november 2016

Medborgarlön? Framtidens fördelningspolitik?

Henry Ford hade ett problem när han började producera bilar på löpande band. Det blev många bilar men få köpare. Han löste problemet genom att höja lönerna och därmed den allmänna lönenivån. Konsutionen tog fart.  Fördelningnen i industrisamhället styrdes främst genom jobb och lönebildning. Med digitalisering och automatisering blir produktionen effektivare, ökar och blir billigare medan behovet av mänskligt arbete minskar. Vem skall i framtiden köpa bilar?
,
Musk med elbilen Tesla står inför liknande problem som Ford. Digitalisering och automation har förändrat arbetsmarknaden i grunden och en än mer revolutionerande förändring väntar oss i en nära framtid. Förutsättningarna för Fords industrisamhälle och dess fördelningspolitik finns inte längre. I de nya företagen med få anställda och stora investeringar är kapitalacumulation den styrande faktorn. Konsumtion och fördelning har kommit på undatag Men en stor produktionskapacitet och få konsumenter leder till  stagnation. En ökad utlåning till konsument löser tillfälligt problemet men skapar nya, bland annat kapitalöverskott.

Vad händer politiskt? I tron på den gamla industrimodellen ger politikerna stöd till företagen i tron att lägre lönekostnader ger fler jobb. Politikerna hjälper banker  med kapitaltillskott via riksbanken och företag med b.l.a. lönesubventioner  genom jobbskatteavdrag och skrotad välfärd, pengar som i brist på nya ideer och företag seglar runt i en improduktiv spekulationsmarknad som omfattar 2/3  av världens samlade penningmängd.Företagarorganisationerna men framför allt banker och finansbolag pressar fram en en stigande förmögenhetskoncentration och ökande relativ fattigdom i våra samhällen

Musk med elbilen Tessla inser att en ny fördelningspolitik med nya produkter, anpassade till dagens miljökrav och social oro är nödvändig. Han föreslår som en god början medborgarlön. Det kan friställa folk till nytänkande och innovationskraft som kan rädda samhälle och miljö.

 Minusräntor, helikoptrpengar (googla) och företagssubventioner (bidrag) för att hålla en föråldrad produktion och samhällsordning vid liv är meningslöst och destruktivt.

Tesla Musk  om medborgarlön
Robotar 
Liberalerna i Sverige: Tuffare krav på arbetslösa
Moderaterna: Minska sjukförsäkringen
Frihandel
Om Trump
Han har ju sagt att han ska se över det regelverk som gäller för bankerna i USA. Likviditeten har torkat upp. Man måste hålla uppe konsumtionsnivån, få sådant som bostäder, bilar och vitvaror finansierade.